Podziały pod inwestycje

Podziały pod inwestycje liniowe

Oferujemy szybkie i sprawne przeprowadzenie podziałów pod inwestycje liniowe, realizowane w ramach „specustaw”. Wykorzystujemy własne narzędzia i technologie do zarządzania pracami, tak by optymalizować czas realizacji przedsięwzięcia i przygotowania niezbędnych dokumentów.

W ramach naszej działalności oferujemy również przeprowadzanie podziałów „tradycyjnych” zarówno nieruchomości rolnych jak i zabudowanych. Na zlecenia stron i instytucji wykonujemy również opracowania formalno-prawne służące wpisom do ksiąg wieczystych – wykazy synchronizacyjne.