Opracowania fotogrametryczne

Opracowania fotogrametryczne

Wykorzystujemy bezzałogowe statki powietrzne do pozyskania wysokiej jakości zdjęć lotniczych. Te zdjęcia stanowią podstawę do tworzenia różnorodnych produktów geoprzestrzennych, z których najważniejsze to:

  1. Ortofotomapy: Nasze ortofotomapy to precyzyjne obrazy terenu, które zostały skorygowane pod kątem zniekształceń perspektywicznych i terenowych. Dzięki nim można dokładnie określić położenie obiektów na powierzchni ziemi oraz ich kształt i rozmiar.
  2. Numeryczne modele pokrycia terenu: Tworzymy numeryczne modele pokrycia terenu, które dostarczają szczegółowych informacji o wysokościach terenu w różnych punktach. Te modele są niezwykle przydatne przy planowaniu inwestycji, analizie terenowej oraz ocenie ewentualnych zagrożeń.
  3. Modele mesh: Nasze modele mesh to trójwymiarowe modele powierzchni terenu, które dokładnie odwzorowują topografię danego obszaru. Mogą być wykorzystywane do wizualizacji terenu, planowania urbanistycznego, a także do symulacji zmian krajobrazowych.

Wszystkie te produkty są niezwykle przydatne jako podkłady do map do celów projektowych. Pozwalają one na precyzyjne określenie warunków terenowych, co znacznie ułatwia planowanie i realizację różnorodnych projektów budowlanych, urbanistycznych czy też infrastrukturalnych. Dodatkowo, nasze usługi wspomagają proces inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz umożliwiają precyzyjne obliczenia mas ziemnych, co jest niezwykle istotne w wielu branżach.