Opracowania fotogrametryczne

Opracowania fotogrametryczne

Wykorzystujemy platformę UAV do pozyskania zdjęć lotniczych, na podstawie których tworzymy różne produkty takie jak:

  • ortofotomapy,
  • numeryczne modele pokrycia terenu,
  • modele mesh.

Powyższe produkty przydatne są jako podkłady do map do celów projektowych, pomagają przy inwentaryzowaniu obiektów budowlanych oraz liczenia mas ziemnych.