Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji

Oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną każdej inwestycji budowlanej, począwszy od inwentaryzacji stanu zerowego, a skończywszy na inwentaryzacji powykonawczej wraz z uzyskaniem koniecznych dokumentów odbiorowych. W pracach wykorzystujemy nowoczesne i sprawdzone instrumenty pomiarowe, gwarantujące odpowiednią dokładność. Naszymi największymi dotychczasowymi wyzwaniami była obsługa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych i powiatowych:

  • jednoprzęsłowy most łukowy o rozpiętości 82m w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Klęczany,
  • jednoprzęsłowy most z betonu sprężonego o rozpiętości 30m w ciągu drogi powiatowej 1490 w miejscowości Bodaki,

Realizowaliśmy szereg inwestycji związanych z:

  • przebudową dróg i towarzyszącej im infrastruktury,
  • budową kanalizacji ,
  • obsługą budowli kubaturowych (hale produkcyjne, a także budynki mieszkalne).