Modernizacje ewidencji gruntów i budynków

Modernizacje ewidencji gruntów i budynków

Oferujemy wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującą wszystkie etapy procesu. Nasza firma posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji zarówno pomiarów bezpośrednich granic działek i budynków, jak i pomiarów wykorzystujących techniki fotogrametryczne.

Przy organizacji prac wykorzystujemy nasze własne oprogramowanie oraz dedykowane narzędzia, stworzone specjalnie do efektywnego zarządzania dużą ilością informacji i obiektów.

Z powodzeniem przeprowadziliśmy wiele projektów, w tym prace związane z Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomościach oraz E-geodezją – cyfrowym zasobem geodezyjnym województwa lubelskiego.

Nasz największy projekt obejmował wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Miasta Iłża, obejmującym 4300 działek ewidencyjnych, 2600 budynków oraz 700 lokali. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie wspierać klientów w procesie modernizacji ewidencji, zapewniając rzetelność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi.