Modernizacje ewidencji gruntów i budynków

Modernizacje ewidencji gruntów i budynków

Oferujemy wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wraz ze wszystkimi jej etapami. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zarówno przy realizacji pomiarów bezpośrednich dotyczących granic działek i budynków, jak i pomiarów z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych.

Przy organizacji prac wykorzystujemy własne oprogramowanie i dedykowane narzędzia stworzone do zarządzania dużą ilością informacji i obiektów.

Z powodzeniem realizowaliśmy między innymi prace przy projektach związanych z Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomościach, E-geodezją – cyfrowym zasobem geodezyjnym województwa lubelskiego.