Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych

Oferujemy szybkie i sprawne opracowanie map do celów projektowych, dostosowanych dla potrzeb konkretnej inwestycji. Wykonujemy opracowania zarówno  pod inwestycje powierzchniowe – budynki, hale, place jak i inwestycje liniowe – kanalizacja, drogi, kolej.

W pracy wykorzystujemy zarówno techniki pomiaru bezpośredniego, jak i dane teledetekcyjne pozwalające na szybką weryfikację założeń projektowych. Wykorzystywany sprzęt pomiarowy poddawany jest na bieżąco przeglądom i aktualizacjom, tak by zapewnić najbardziej wiarygodne informacje.