Szkolenie z UAV

Pod koniec maja część pracowników naszej firmy uczestniczyła w szkoleniu w celu uzyskania uprawnień do latania bezzałogowymi statkami latającymi.

Jest to pierwszy krok związany z wprowadzeniem nowej technologi do naszej firmy związanej z nalotami fotogrametrycznymi. We wdrożeniu pomaga nam firma Geoline, a szkolenie przeprowadził Łukasz z firmy Lotom Dronem.