Parking w Bobowej

W sierpniu 2019 zakończyliśmy nasze prace przy obsłudze geodezyjnej budowy parkingu w Bobowej

W sierpniu 2019 zakończyliśmy nasze prace przy obsłudze geodezyjnej budowy parkingu w Bobowej. W ramach prac wykonano kanalizację deszczową wraz z przepompownią, przebudowę sieci gazowej i elektroenergetycznej.