Obsługa budowy nowego mostu na drodze powiatowej w Szymbarku

W grudniu zakończyliśmy obsługę budowy nowego mostu na drodze powiatowej w Szymbarku. Inwestorem był Zarząd Dróg Powiatowych w Gorlicach, a generalnym Wykonawcą firma Hażbud sp. z o.o.

Dodatkowo oprócz samego mostu przebudowano Budowa mostu i drogi powiatowej - Szymbark około 0.5 km drogi dojazdowej poszerzając ją do 6m oraz budując chodniki przystankowe. Te prace wykonała firma Godrom sp.z o.o.
#technologie #geodezja #inzynieria #landsurveying

https://www.youtube.com/watch?v=VlvXBr73_Pk&feature=youtu.be