Obsługa budowy nad Jeziorem Klimkowskim

W ostatnim roku nad Jeziorem Klimkowskim sporo się działo. Powstały ścieżki rowerowe, plaża oraz została przebudowana stanica. Wszystkie te budowy obsługiwała nasza firma. W czasie realizacji prac po raz pierwszy wykorzystaliśmy opracowania fotogrametryczne na podstawie zdjęć z drona zakupionego niedawno do naszej firmy.

Przed rozpoczęciem prac wykonaliśmy ortofotomapę, która posłużyła do wykrycia kolizji projektu z innymi obiektami, m.in. starymi drzewami. Tyczenie obiektów budowlanych wykonywaliśmy w tradycyjny sposób za pomocą odbiornika GNSS oraz tachimetru robotycznego. Inwentaryzację powykonawczą ścieżek rowerowych wykonaliśmy w sposób mieszany (tradycyjnie oraz fotogrametrycznie).